برق و کنترل

فراگیرتر شدن استفاده از انرژی الکتریکی و  افزایش نیاز به انتقال و پردازش سریع‌ تر اطلاعات، تحقیق و تولید در زمینه برق را به یکی از مهم‌ترین و پر طرفدارترین زمینه‌های مهندسی و صنعت تبدیل کرده‌است. در این راستا شرکت آزما سنجش پیشرو با بهره مندی از متخصصان و زیرساختهای ارزشمند خود در زمینه مسائل مرتبط با تولید ، انتقال ، توزیع ، تبدیل انرژی الکتریکی، بررسی و طراحی و همچنین تامین سیستم‌های الکترونیکی برای پردازش و انتقال اطلاعات ، نظیر رایانه‌ها ، سامانه‌های مخابرات ، مدارهای مجتمع ، سیستمهای دیجیتال، کنترل وابزاردقیق،IT و ICT و آنالیز داده ها اقدام به فعالیت در زمینه های های اتوماسیون صنعتی،مخابرات،IT&ICT، برق و ابزار دقیق نموده است.

بخش های برق و کنترل

اتوماسیون صنعتی

مخابرات

برق و ابزار دقیق

IT & ICT