همکاران:

شرکت های سهامی مشترک گروه صنعتی دانش بنیان آستن

 • توسعه انرژی نوین
 • آزما سنجش پیشرو
 • تجهیز اندیش یاران
 • گروه صنعتی مرادی
 • شرکت پرسیس ارتباط رابو
 • شرکت راه گزین رایانه

مراکز تحقیق و توسعه

 • پژوهشگاه صنعت نفت
 • پژوهشگاه فن آوری های رنگ
 • انجمن بهینه سازی انرژی
 • دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشگاه علم و صنعت
 • دانشگاه امیرکبیر
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه چمران
 • دانشگاه آمل

شرکت های عضو کنسرسیوم

 • هلدینگ فن آوا
 • انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران