عقد قرارداد همکاری بلندمدت با پژوهشگاه صنعت نفت

امضاء تفاهم نامه با پارک فناوری پردیس

امضاء تفاهم نامه با پتروشیمی ایلام

پتروشیمی پردیس، پیشگام در حمایت از دانش بنیان ها

۲۶ امين نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

نمایشگاه بین المللی کیش

مدير عامل هلدینگ خليج فارس